AKTUELT

Interimstyre for AGU!

Onsdag 22 mai var det årsmøte på Arken i Lillesand. Elleve medlemmer kom. Hovedsaken var spørsmålet om AGU skulle legges ned eller om vi skulle ta et år til med et interimstyre for å se om det åpnet seg nye muligheter for å arbeide med og for rom og fattige rumenere. Det siste ble valgt. Interimstyret består av Lisbeth Iversen (leder), Jan Inge Tungesvik og Ivar Skippervold. Avgående styreleder takket Ole Hortemo (til venstre i bildet) og Eugene Gurebye (til høyre) for godt samarbeid i styret. Takk også til Kurt Mosvold som har vært vara i flere år. Interimstyret vil i løpet av tiden før neste årsmøte se om det åpner seg nye spor vi kan følge for å arbeide videre ut fra vår målsetting.

Årsmøte tilbake til våren!

Den 11. mai var det årsmøte på Lillesand rådhus. Under pandemien flyttet vi årsmøtet til høsten, men nå er tilbake på våren slik det står i våre statutter. Åshild Martinussen gikk ut av styret, og inn kom Jan Inge Tungesvik. Arne Thomassen kom inn som vara. Kontingenten for foreningen ble endret. Fra inneværende år er det en felles kontingent kr. 200,-. Det betyr at vi har droppet kontingenten for helt/fullt medlemskap, og betegnelsen støttemedlemmer. Nå kan alle stemme dersom de har betalt kr. 200,-.  Takk til alle som deltok, og takk til Åshild for tiden hun har vært med i styret, og til Jan Inge som nå er med som styremedlem. Åshild fikk velfortjent blomst av styreleder for innsatsen.

Tiggerne på Agder var tema i Lillesand.

Rom som kommer til vår landsdel for å finne arbeid kommer stort sett fra Gorj fylke i Romania, og havner ofte på gata med tiggerkoppen. Agder Gorj Utvikling (AGU) har i flere år arbeidet for at rom skal få bedre kår både i Romania og her på Agder. Tirsdag 28 mars kom to ordførere, og vise-fylkesordføreren i Gorj på besøk og traff både ordfører i Lillesand Einar Holmer-Hoven og fylkesordfører Arne Thomassen.

For noen år siden ble AGU utfordret av ordfører Danut Birau i bykommunen Targu Carbunesti. De ønsket en markedshall slik at rom kunne selge sine varer under tak.  AGU koblet bykommunen sammen med Kristiansand kommune, og i dag arbeider det seksti familier i hallen. Her tjener de mer enn om de skulle reist rundt i Europa med tiggerkoppen.  På møte i Lillesand rådhus møtte de tre politikerne fra Gorj også styret i AGU, rom som er her på Agder, og en representant fra Røde Kors som sammen med Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon har nød-overnatting for rom og fattige rumenere i Kristiansand. Representantene fra Gorj fylke ønsket et videre samarbeid med kommuner, næringsliv, og frivillige organisasjoner på Agder. De  kom med to konkrete forslag.

Ordfører Einar Holmer-Hoven i Lillesand sammen med gjestene fra Romania

Byen Baia de Fier ligger ved foten av fjellkjeden Karpatene. I dette området er det mengder av skogsbær og sopp. En egen liten landsby med flere hundre rom er bosatt nær byen. De rom som bor der er flinke bærplukkere, og bæreren kjøpes av oppkjøpere for en billig penge. Ordfører Dumitru Turbaceanu mente at de rom som plukket bærene kunne etablere  sin egen saft- og syltetøyproduksjon. Dette vil kunne skape flere arbeidsplasser. Kommunen har en bygning med infrastruktur, så her er det fra kommunens side bare å sette i gang.

Her kan de bli syltetøyproduksjon. I bakgrunnen rom-byen med flere hundre rom-familier.

Ordføreren fra Targu Carbunest, der markedshallen ligger, ønsket et samarbeid på etablering av en idrettsplass ved barneskolen. Barn av rom-familier dropper ofte skolen i fjerde og femte klasse. Utdanning er det viktigste for at denne folkegruppen i fremtiden skal kunne få endrede livsvilkår. Barn som elsker å sparke fotball, og drive med idrett, vil da kunne benytte denne plassen også på ettermiddag og kveld dersom de har vært på skolen. Dette mente ordføreren vil vær ned på å motivere barna til å gå lengere på skolen.

Møte i Lillesand. Her styreleder Iva Skippervold, fylkeordfører Arne Thomassen, tolk Erika Nordheim, og styremedlem Lisbeth Iversen.

Årsmøte

Sist årsmøte var i Lillesand rådhus torsdag 20. oktober med valg av nytt styre. Nåværende styreleder Ivar Skippervold og tidligere leder Bjørn Øyvind Fjeld takket utgående styremedlem Ingebjørg Ribe Rudihagen for de årene hun har vert med i arbeidet. Det nye styre består av Ole Hortemo, Åshild Martinussen, Eugen Guribye, Lisbeth Iversen, og Ivar Skippervold som leder. Varamedlemmer er Jan Inge Tungesvik og Kurt Mosvold. Årsmøtene skal ifølge våre vedtekter holdes på våren. Gjennom pandemien har de blitt avholdt på høsten. Nå går vi tilbake til våren, og årsmøte for 2023 bli på Lillesand rådhus torsdag 11 mai.

Nytt styre i AGU: Ole Hortemo, Åshild Martinussen, Lisbeth Iversen, Ivar Skippervold, og Eugen Guribye.

Ole Hortemo, Åshild Martinussen, Eugen Guribye og Ivar Skippervold besøkte Gorj fylke i oktober. Styremedlemmene tok opp igjen kontakten med president i Gorj fylke, to ordførere og ledere av rom organisasjoner. Presidenten og ordføreren i Baia de Fier ble invitert til Agder den 15.november. Planen er at de kommer for å ha møter med fylkesordfører Arne Thomassen og andre sentrale ledere på Agder som er opptatt av å bedre livsvilkårene for rom både i Gorj og på Agder 15 november. Dette møtet ble utsatt på grunn av oppblomstring av korona, men gjenomført 27-29 mars 2023.

President Cosmin Mihai Popescu i Gorj fylke (til venstre), og ordfører Dimitru Turbaceanu i byen Baia de Fier (til høyre) har takket ja til å komme til Agder. Her sammen med Åshild Martinussen, Ivar Skippervold fra AGU, og den lokale tolken.

Ved inngangen til 2022 var vi 85 medlemmer i AGU. Ønsker du å bli medlem og å støtte vår organisasjon finner du info om medlemskap på denne siden.

På grunn av pandemien har våre årsmøter blitt utsatt til høsten. Neste år regner vi med å avholde årsmøte i april slik det står i våre vedtekter.


Fylke hjelper fylke