HVA GJØR AGU

I Norge

Utvikler samarbeid med kommuner, organisasjoner,  fylke, bedrifter og næringsliv som deler visjonen om etablering av arbeidsplasser i Romania.

Samarbeider med grupper, foreninger, organisasjoner og menigheter på   Agder som arbeider for å bedre livsvilkårene til romfolk og fattige rumenere.

Støtter så langt det er mulig romfolk som tigger på Agder, og ønsker å være en suport til organisasjoner som etablerer nødovernatting og andre tiltak for bostedsløse romfolk.

Ønsker å bygge nærhet og tillitt til gruppen av marginaliserte og fattige.

Motiverer romfolk til å ta del i sin egen utvikling, da tiggerkoppen ikke er en løsnings på de utfordringer romfolk har.

Der det er mulig tilbyr vi enkel arbeidstrening og oppdrag istedenfor tigging.

I Romania

Vi samarbeider med lokale og regionale myndigheter på romfolkets hjemsteder og med organisasjoner, kirker og menigheter som er engasjert av å bedre livs- og levestandarden for de marginaliserte i Romania

Tilbyr korte yrkesrettede kurs blant fattige mennesker og fokuserer på å skape lokale arbeidsplasser og bygge opp kanaler for salg av aktuelle produkter

Gir hjelp til å bygge opp enkeltmannsforetak og utvikle et lokalt næringsliv, og prioriterer etisk bærekraftige foretak ved å motivere til ansvar for fellesskapet

Sier nei til all korrupsjon og økonomiske snarveier og ja til landets lover med tanke på skatt og gjeldende regler for arbeids- og næringsliv.

Målet er en vare- og tjenesteproduksjon som konkurrerer på kvalitet og pris, både i Norge og Romania.

Søker å finne produkter og tjenesteområder som norsk næringsliv kan utvikle i Romania.

Fylke hjelper fylke