BLI MEDLEM

Alle som deler AGUs visjon og mål inviteres til medlemskap i foreningen.  Ved å tegne et slikt medlemskap bidrar man til å støtte målrettede og langsiktige tiltakt til beste for fattige og marginaliserte mennesker, fortrinnsvis på deres eget hjemsted.

Medlemskap i AGU tegnes med å betale årskontingenten og gjelder fra kontingenten er registrert på foreningens bankkonto: 2850.13.86385. Innbetalingen merkes «ønsker medlemskap» og opplyser om: navn, postadresse, e-post og telefonnummer.

Støttemedlem

kr. 200,-

i året

Ordinært medlem med stemmerett på årsmøte

kr. 500,-

i året

Forening/organisasjon/menighet

kr. 1.500,-

i året

Ofte stilte spørsmål om medlemskap:

Hvordan betaler jeg?

Medlemskap tegnes med å betale årskontingenten og gjelder fra kontingenten er registrert på foreningens bankkonto: 2850.13.86358. Innbetalingen merkes «ønsker medlemskap» og opplyser om: navn, postadresse, e-post og telefonnummer.

Hvorfor skal jeg bli medlem?

Agder Gorj Utvikling AGU – fylke hjelper fylke er en ideell organisasjon som baserer sitt arbeid på frivillig engasjement og gaver fra enkeltmennesker, bedrifter, organisasjoner og menigheter. Som støttemdlem (kr. 200,-) blir du med i vårt nettverk, og vil motta informasjon om vårt arbeid på mail. Ved å bli ordinært medlem (kr. 500,-) er du med og støtter det viktige arbeidet som drives i vår regi, og du får stemmerett på årsmøte.

Fylke hjelper fylke