Kategoriarkiv: Aktuelt

Hva skjer med tiggerne etter epidemien?

Det er å forvente at mange rom vil komme tilbake til våre gater for å tigge når epidemien fades ut. Styre i AGU har hatt det i tankene gjennom den tiden vi har vært gjennom. 

Vi har sakte og sikkert arbeidet med utfordringer vi fikk fra ordføreren i Trg. Carbunesti og rektor for barneskolen der i ukene før Covid-19 slo til. De ønsket å oppgradere en forfallen idrettsplass ved skolen. Rom-barn, særlig gutter, vil gjerne sparke fotball. Dersom de gjennomfører skoledagen vil de få anledning til å benytte den flombelyste plassen om kvelden. Ifølge ordfører og rektor vil dette være en «gulerot» som kan motivere barna til å gjennomføre lengere tid på skolen. Et av de store utfordringene er at barn fra rom familier dropper ut av skolen etter tredje og fjerde klasse i barneskolen.

            Vi ser også at de gatemagasinene som tiggerne selger ofte er svært dårlige produkter. Det er google-oversatte artikler med bilder som i liten grad forteller norske lesere om hvorfor tiggerne er på våre gater. Vi har derfor arbeidet frem et magasin som vil kunne gå i trykken dersom behovet viser seg for et informativt gatemagasin. AGU hadde årsmøte 30. september og Ole Hortemo og Eugene Guribye er ble valgt som nye inn i vårt styre. Vi ønsker dem hjertelig velkommen!

AGU`s forståelse

– De som tigger har et menneskeverd og et likeverd som vi har ansvar for å ivareta.

– Vi skal bekrefte deres verdighet og gi dem vår støtte, men ikke nødvendigvis ved å fylle tiggerkoppen.

– Tigging som lykkes økonomisk vil nødvendigvis rekruttere flere fattige til tigging i rike Norge.

– Hver vellykket reise til Norge fører til gjentatte reiser og rekrutterer også barn og unge til en fremtid med tigging.

Sagt av rombarn: «Hvorfor gå på skole, når det ikke finnes håp om arbeid? Det gir en bedre fremtid å gjøre som mamma og pappa, satse på tigging i Vest-Europa/Norge» (Hørt under besøk i Romania)

– En ordfører i Romania sier: «I byen vår er det mange som ikke vil ha jobb, fordi de tjener bedre penger ved å tigge i Norge. Tigging er blitt en alternativ inntektskilde som ikke er god for menneskene.» (Hentet fra NOVA rapporten 2014)

– Mange i gruppen som tigger på norske gater trenger hjelp! Men ikke først og fremst via tiggerkoppen!

AGU anbefaler å:

  • støtte alle førstelinjetiltak som tilbys av Frelsesearmeen, kommunen og andre grupper, så som tilbud om overnatting, matutdeling og praktiske og fysiske hjelpetiltak for de som tigger i Norge.
  • gi økonomisk støtte til de som tigger, men gaver og støtte bør gis til målrettede og langsiktige tiltak, ikke kortsiktig og tilfeldig
  • gi støtte der behovet er størst, ikke der hvor det ropes høyest eller sitter flest
  • hjelpe de som tigger som enkeltmennesker, så sant det er mulig på deres hjemsted.
  • tilby fattige som ønsker hjelp enkel yrkeskompetanse, arbeidstrening, tro på seg selv og muligheter til å få eller skape arbeid for seg og sine
  • bremse rekruttering til tigging over tid ved å tilby hjelp til arbeid i eget land
  • Se de som tigger i øynene fordi vi støtter målrettede tiltak og kan vise til fortløpende støtte til behovsprøvede og langsiktige hjelpetiltak i hjemlandet.
  • bidra til at AGUs mål kan nås: Hjelp til selvhjelp er en effektiv og trygg hjelp.