HVEM VI ER

Dette er det nåværende styre:

AGUtvikling het tidligere Fra tiggerkopp – Norge, og ble stiftet høsten 2015, og registrert i Brønnøysundsregisteret med organisasjonsnummer 916 381 670. Foreningen er demokratisk med årsmøtet som øverste myndighet. Eierne er enkeltpersoner, bedrifter og foreninger, menigheter og kirker. Et styre leder arbeidet og frivillige driver det daglige arbeidet. Arbeidet startet opp som et pionerprosjekt i Kristiansand 2014-15 med støtte fra mange frivillige og tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet. Fra 2016 har arbeidet blitt drevet ved hjelp av gaver, medlemskontingent, og – etter søknad – med tilskudd fra private og offentlige institusjoner og organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt.

I 2019 skiftet foreningen navn til «Agder Gorj Utvikling – fylke hjelper fylke».

Vil du vite mer om vår bakgrunn og historie, klikk her.

Fylke hjelper fylke