HISTORIE

Starten i 2015

Foreningen «Agder Gorj Utvikling – fylke hjelper fylke»  ble stiftet 26. november 2015, og registrert i Brønnøysund 14. desember under navnet «Fra Tiggerkopp Norge». Initiativtaker var Leif Rasmussen, og lederen var Bjørn Øyvind Fjeld. I 2019 skiftet foreningen navn til «Agder Gorj Utvikling- fylke hjelper fylke». Da hadde et nytt styre tatt over, og man ønsket å konsentrere arbeidet mot Gorj fylke i Romania der de fleste tiggerne langs kysten av Sør-Norge kommer fra.

Nestleder Ingebjørg Ribe Rudihagen med blomster og stor takk til styreleder Bjørn Øyvind Fjeld for strålende innsats gjennom flere år.

Markedshall i Trg. Carbunesti

I desember 2016 besluttet daværende styre å bidra til byggingen av en hall som kunne gi tak over hodet for romfolket på markedsplassen i Trg. Carbunesti i Romania. Markedsplassen var en åpen plass hvor romfolket kjøpte og solgte sine varer. Alt foregikk ubeskyttet mot vær og vind. Foreningen startet eninnsamling for å bygge en slik at  varene til romfolk kunne  utstilles og selges på bord, ikke ligge på bakken.  Tegninger og godkjenning fra kommunen i Trg. Carbunesti var ferdig i begynnelsen ar 2017, og kostnadsoverslaget lød på underkant av NOK 300.000. Kristiansand kommune vurderte å støtte prosjektet, og gikk inn i et samarbeid.

Åpningen av markedshallen i Trg. Carbunesti ble foretatt den 8. januar 2018 av ordfører i byen Danut Birau og varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen. Fra Norge deltok dessuten styreleder i foreningen, Bjørn Øyvind Fjeld, daglig leder Leif Rasmussen, styremedlem Aleksander Skoe Gulvik og forretningsmann Roy Gundersen. Markedshallen rommer 45 salgsboder, men allerede før åpningen var det kommet søknader om 55 plasser. Ti ekstra salgsbord ble derfor planlagt utenfor hallen.

Bilde: Tidligere styre i «Fra Tiggerkopp Norge»

Strikkeprosjekt

Foreningen har også hatt et strikkeprosjekt både i Kristiansand og i Romania. Foreningen har bidratt med kompetanse, skaffet nødvendig utstyr, og formidler strikkeoppdrag til kvinner som ble lønnet etter kvalitet og innsats. Prosjektet krevde stor innsats, og fra 2020 bestemte det nye styret å tone ned denne aktiviteten og heller konsentrere seg om utvikling av andre hjelpetiltak.

 

.

Fylke hjelper fylke