VISJON

VISJON & FORMÅL

– Å se det enkelte menneske, bekrefte fattiges verdi, identifisere deres talenter og muligheter, utruste den enkelte gjennom arbeidstrening og hjelpe disse tilbake til nye muligheter og arbeid i eget land.

– Foreningen vil bidra til fattigdomsbekjempelse i Norge og skal drives på «non-Profit» basis. Foreningens formål er å arbeide for at det tilbys kortvarig yrkesopplæring og arbeidstrening i Norge og Romania, fortrinnsvis for Rom-folk. Målet er at dette skal gi hjelp til selvhjelp, og bidra til arbeid og etablering av næringsvirksomhet på hjemstedet. Foreningen er en frivillig og økonomisk selvstendig organisasjon.  (Vedtektene § 2.)

FORENINGENS MÅL

– Vi vil redusere antall tiggere på norske gater, ikke ved tiggerforbud, men ved konkrete hjelpetiltak.

– Vi gir støtte og muligheter for fattige som frivillig vil avstå fra tigging. Disse tilbys kompetanse, enkel arbeidsopplæring og muligheter for lønnet arbeid eller hjelp til oppstart av egen virksomhet i hjemlandet.

– Vi vil bekjempe fattigdom og tigging, fordi det skaper avhengighet, passivitet og et svekket selvbilde, mens hjelp til selvhjelp gir nytt håp og økt selvrespekt og selvtillit.

– Å engasjere norske støttespillere, kommuner, fylke, «mennesker av god vilje», organisasjoner, grupper, menigheter og bedrifter for å hjelpe romfolk og fattige rumenere.

HVEM VI ER

AGU – Agder Gorj Utvikling -fylke hjelper fylke er en forening som ble stiftet høsten 2015 og registrert i Brønnøysundsregistrene med organisasjonsnummer 916 381 670. Da het foreningen Fra tiggerkopp – Norge (FTN). Foreningen er demokratisk med årsmøtet som øverste myndighet. Eierne er enkeltpersoner, bedrifter og foreninger, menigheter og kirker. Et styre leder arbeidet og frivillige driver det daglige arbeidet. 

Fylke hjelper fylke